Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy

45/2014. (II. 26.) Vládne nariadenie


Podrobnosti o internetovej obchode:

Coffice-club kft.

1103 Budapest, Gergely u. 78

Daňové číslo: 26546708-2-42


Číslo objednávky:

Ja, dolu podpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie/vypovedanie zmluvy o predaji nasledujúcich produktov:………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Vysvetlenie: Tu sa vyžaduje názov produktov, ktoré sa majú vrátiť, a dôvod vrátenia.Dátum uzavretia zmluvy / Dátum prevzatia produktu:................................................................... .................................................Meno spotrebiteľa:


Trvalá adresa spotrebiteľa:


Podpis spotrebiteľa:Dátum: